Default welcome msg!

BLAFRE + WWF = SANT

Som bedriftsfadder støtter vi WWFs viktige arbeid for å ta vare på verdens truede arter og deres leveområder, og for å gi mennesker en sunn planet å leve på. Vi anbefaler samtidig Pandaklubben - en klubb for små naturvenner. Det er superenkelt å bli medlem! Send sms WWF KLUBB til 2490. SMS'en koster 250 kr. som tilsvarer medlemskontingenten. – De som kjenner vårt figurunivers, vet at vi er veldig glade i dyr, isbjørner, rever og andre fantastiske skapninger. Gjennom dette samarbeidet engasjerer vi oss ytterligere for å bevare naturen og jorda vi alle deler, sier Ingrid Erøy Fagervik, gründer og daglig leder i BLAFRE. – I tillegg til å støtte WWFs viktige arbeid forplikter vi oss som bedriftsfadder til å redusere BLAFREs miljø- og klimamessige fotavtrykk og dette er også noe vi jobber bevisst med, blant annet som medlemmer av Grønt Punkt.

{Teksten fortsetter under denne nydelige animasjonsvideoen}

WWF («World Wide Fund for Nature») er verdens største miljøvernorganisasjon med prosjekter i over 100 land. Organisasjonen driver et omfattende internasjonalt miljøvernarbeid, og samarbeider med lokalbefolkning slik at de selv kan ta vare på naturressursene sine. Resultatene viser at slike prosjekter har ført til økt levestandard for lokalsamfunn samt bevaring av arter og unike naturområder.

Les mer om WWFs arbeid her.

[wpcloud_facebook_share][wpcloud_facebook_comments]
Lukk
500 kr. til du får gratis frakt!
0 av 500